Forçar WordPress a importar posts duplicats

Per forçar WordPress a importar posts duplicats cal introduir $post_exists = false; just després de la línia 546 al fitxer /wp-content/plugins/wordpress-importer/wordpress-importer.php. Són instruccions per a la versió 0.6 del plugin WordPress Importer, i convé restaurar el fitxer original en acabar per evitar errors. Un fil a WordPress support, que es refereix a una versió antiga de l’importador, m’ha donat la pista.