Com aconseguir resultats de cerca de Google per al lector de feeds i filtrats per data

La manera d’aconseguir que l’API de Google Custom Search Engine retorni en un XML en format ATOM una llista de resultats de cerca filtrats en un rang de data determinat és:

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?key=[clau1]&alt=atom&cx=[clau2]&q=[paraules clau]&sort=date:r:20110301:20110430

On [clau1] hi va la clau API, sense els claudàtors. On [clau2] hi va el codi que identifica aquest motor de cerca personalitzat en concret, també sense claudàtors. On [paraules clau] les paraules a cercar, sense claudàtors i separades per signes +.

Finalment, on 20110301:20110430 hi ha d’anar un rang de dues dates, separades per : i en format yyyymmdd. y és l’any, m és el mes i d el dia.

A l’ajuda de Google hi ha l’explicació de com es pot obtenir una clau API de Google Custom Search Engine. El codi que va a [clau2] s’obté del tauler d’administració de Google Custom Search Engine i identifica una configuració concreta d’aquest servei.

Precisament això ho podem fer servir per obtenir resultats de qualsevol web, i no només dels llistats en un custom search engine. Per fer-ho cal seguir aquestes passes que m'(auto)copio d’un altre apunt (més detalls a Stack Overflow):

  1. Cal anar a la pàgina principal de Google Custom Search Engine (CSE) i fer clic al botó “Create a Custom Search Engine”.
  2. Escriure un nom i una descripció qualsevol per al (CSE) i posar al camp “Define your search engine” una URL qualsevol. Acceptar els termes d’ús i fer clic a següent.
  3. Adreçar-se al tauler de control (hi ha un botó a la part superior i si no es pot tornar a la portada de Google Custom Search Engine (CSE). Després a la secció “Basics”.
  4. Allà cal seleccionar “Search the entire web but emphasize included”.

Documentació