Experiència estètica

És una forma d’experiència que sofreix l’espectador d’una obra d’art basada en la transubjectivitat. És a dir: hi ha una experiència estètica i sensorial que de vegades provoca la sensació que els objectius que guien la vida no importen per un moment. L’interès fa que cadascú vegi el món en funció de la seva pròpia subjectivitat, però, en aquests casos, el subjecte queda transcendit i la voluntat que el traspassa i que l’atormenta perquè mai podran aconseguir el que desitgen queda anul·lada.

Per tant, si les coses no es veuen passades pel filtre de l’interès es descobreix – i només si s’acompleix aquesta condició – la bellesa. En concussió, l’experiència estètica descansa en el desinterès.