Deshumanització de l’art

El concepte humanístic deshumanització de l’art fa referència a l’extracció i abstracció per part de l’art contemporani de tots aquells trets que, en una obra artística, eren massa humans, per deixar lloc només a l’estètica.

Si del dualisme representació i realitat present en l’art tradicional es treu la realitat el que queda és tant sols representació, només art, estètica i prou.

Esdevé aleshores l’art una realitat per si mateix i no una il·lusió. L’art és reivindica a si mateix: per primera vegada, l’artista és creador en el sentit més extens del terme, donat el fet que les seves obres no són còpia de res.