Patró d'arcs plans i en forma de tenda en empremtes dactilars

El patró d’arc en classificació d’empremtes dactilars és un patró d’empremta dactilar en què els solcs formen una onada suau sense bucles ni espirals. Si onades tenen la forma de petits turons, es considera un patró d’arc pla; si són gaire acusades es classifiquen com a “arcs en forma de tenda”. Els solcs van d’un costat de l’empremta a l’altre amb una elevació lleugera al centre.