Demandes de l'Assemblea d'Humanitats «per una educació de qualitat i uns humanistes amb futur»

L’Assemblea d’Estudiants d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ha redactat aquest text i demana difusió, així que aquí va la meva modesta contribució:

Benvolguts i benvolgudes,

L’assemblea d’Humanitats es proposa millorar l’estat del nostres estudis, i aquest procés passa per la consulta sistemàtica de l’alumnat. Per aquest motiu, l’assemblea ha recollit un seguit de propostes o reivindicacions consensuades entre nosaltres per reflectir allò que ens inquieta i creiem que es pot millorar de cara als futurs estudiants. Per aquest motiu demanem:

 • El compliment del dret que té l’alumnat a conèixer el programa, el nom del professor i els criteris d’avaluació, abans d’efectuar la nostra pre-inscripció i matrícula.
 • Compliment del temari proposat a les assignatures troncals i obligatòries impartides per professors diferents.
 • Que hi hagi comunicació entre els professors dins el Departament d’Humanitats, per tal que les assignatures tinguin coherència en la seva totalitat i no hi hagi repeticions de temari en diferents assignatures, així com l’elusió d’alguns aspectes importants per a nosaltres.
 • Que l’oferta d’optativitat que s’anuncia al pla d’estudis tingui correspondència amb l’oferta realment existent.
 • Que es puguin compaginar els estudis amb la feina:
  • Tenir el dret a l’avaluació única.
  • Poder tenir un horari de matí o tarda durant el segon cicle (i que això no suposi allargar la carrera un any més, com actualment passa).
 • Augmentar el número d’exemplars de lectures obligatòries a la biblioteca .
 • Que els exemplars de bibliografia obligatòria per cursar les distintes assignatures estigui disponible (per exemple a l’Abacus de la facultat)
 • Facilitar l’adquisició dels dossiers obligatoris de les assignatures a través del campus global i no haver de comprar-lo necessàriament a l’OCÉ.
 • Incorporar la figura d’un coordinador al primer cicle d’Humanitats que reguli els horaris i el volum de feina per cada setmana, ja que ens trobem sobrecarregats perquè els seminaris estan concentrats tots en la mateixa setmana mentre que n’hi ha d’altres que no n’hi ha cap.
 • La creació de la figura d’un orientador per cada itinerari.

Davant d’aquestes necessitats, reivindiquem la urgència de les nostres peticions per garantir els objectius bàsics de la llicenciatura d’Humanitats, per una educació de qualitat i uns humanistes amb futur.

Assemblea d’Humanitats
Maig de 2008