Art desestetitzat

Es tracta d’una categoria creada per encabir les obres de l’art contemporani que, per les seves característiques, fuig tant de les altres categories estètiques com del paer estètic.

Ni la bellesa ens serveixen per abordar totes les obres. El sublim és molt més modern en tant en quant introdueix un element negatiu, però encara culmina en l’experiència del plaer, tot i que sigui un plaer negatiu a través del dolor.

No obstant l’art contemporani no sembla aspirar a culminar en plaer; més aviat sembla voler instal·lar l’espectador en la negativitat i l’angoixa. És per aquesta raó que ha calgut fer-ne una d’específica.

Referències